sida

Bistånd

Vad tycker ni om bistånd till fattiga länder?
Vi tycker att Sverige ska fortsätta
att ge bistånd till fattiga länder.
Vi vill också att Sverige ska ge mer bistånd
än vad vi gör i dag.
Länderna ska använda biståndet
till att bekämpa fattigdomen
på ett sätt som också är bra för miljön.
Kvinnorna har det ofta svårast
så det är speciellt viktigt att hjälpa dem.

Just nu är det också väldigt viktigt
att ge bistånd som kan göra klimatet
på jorden bättre.

Kopiera länk