sida

Biologisk mångfald

Hur vill ni rädda vår biologiska mångfald?
Biologisk mångfald är viktigt.
Det handlar om att vi inte ska utrota
växter och djur.

När det gäller skogsbruket,
att hugga ned träd,
vill vi att man ser till
att inte växter och djur blir skadade.

Vi vill att fler och fler jordbruk
blir miljövänliga,
att jordbruken till exempel inte använder
så mycket gifter.

Vi måste fånga fisk på ett sådant sätt
att fisken inte tar slut
och så att vi inte skadar miljön i haven.

Kopiera länk