sida

Kriminalvård

Vad är viktigast för kriminalvården?
Personer som gör brott ska ha straff.
Men det viktigaste för kriminalvården
är att hjälpa brottslingen
att komma tillbaka till samhället.

Ska man kunna bli fri efter halva straffet?
Ja, vi tycker att man ska kunna bli fri
efter halva straffet.
Det gäller framför allt de människor
som är dömda för första gången.

Vi tycker inte heller att vi ska ha straff på livstid.
Det är bättre för brottslingen
att veta hur långt straffet är.

Kopiera länk