sida

Klimatet

Vad ska ni göra för att rädda klimatet?
Vi måste göra allt vi kan
för att rädda vårt klimat.
Det viktigaste är att sluta använda
kärnkraft, kol, olja och naturgas
eftersom de skadar klimatet och hela jorden.

Vi måste också skydda våra växter och våra djur.
Om vi skadar vår miljö
så skadar vi också oss människor.

Vad menar ni med klimaträttvisa?
De är de rika länderna
som mest smutsar ned miljön
men det är de fattigaste länderna
som drabbas hårdast.
De rika länderna har mest ansvar
att minska sina utsläpp.
Vi ska också hjälpa de fattiga länderna
att rädda sin miljö.

Vad menar ni med klimatlyft?
Vi vill satta igång ett arbete
som vi kallar klimatlyftet
som i flera år ska se till
att vi bygger fler järnvägar,
får mer kollektivtrafik, fler miljövanliga hus
och förnybar energi.
Det räddar miljön och skapar också fler arbeten.

Kopiera länk