sida

Kemikalier

Vad tycker ni om
att vi använder kemikalier?
Många kemikalier är farliga
och skadar människor och miljön.
Vi vill att EU förbjuder farliga kemikalier.

Kopiera länk