sida

Jordbruk

Vad ska vi ha för sorts jordbruk?
Vi ska sköta våra jordbruk
så att de inte skadar människor, djur och växter.
I dag är 10 procent av jordbruken ekologiska.
Vi vill att 30 procent av jordbruken
ska vara ekologiska år 2010.

Kopiera länk