sida

Jobben

Hur ska Sverige få fler jobb?
Vi vill satta igång ett arbete
som vi kallar klimatlyftet
som i flera år ska se till
att vi bygger fler järnvägar,
får mer kollektivtrafik, fler miljövanliga hus
och förnybar energi.
Det räddar miljön och skapar också fler arbeten.

Vi vill också anställa fler människor
i skolorna och äldreomsorgen.
Det är bättre att människor får lön
än att de får a-kassa.
Då får staten också tillbaka pengar i skatt.

Kopiera länk