sida

Järnväg

Vill ni bygga fler järnvägar?
Ja, vi vill bygga fler järnvägar
eftersom det är bra för miljön
när människor åker tåg istället för bil och flyg.

Ska Sverige ha höghastighetståg?
Ja, vi vill först ha höghastighetståg
mellan Stockholm och Göteborg.
Sedan vill vi att det blir höghastighetståg
mellan Stockholm och Malmö.

Kopiera länk