sida

Integritet

Varför är integritet en viktig fråga?
Alla människor ska ha rätt att få vara privata
och att inte bli kontrollerade av samhället.
Det är viktigt i ett demokratiskt land.

Vad tycker ni om FRA-lagen?
Vi vill att FRA-lagen försvinner.
Vi ska inte bli avlyssnade på internet.
FRA-lagen ger polisen rätt av avlyssna oss på internet
även om de inte misstänker något brott.

Vad tycker ni om Ipred-lagen?
Vi vill att Ipred-lagen försvinner.
Ipred-lagen ger filmbolagen
och musikbolagen rätt att få veta
hur människor använder internet.
Vi vill inte att människor
som delar musik och filmer på internet
ska bli jagade.
Istället vill vi att det ska finnas bibliotek
på internet där vi kan låna filmer och musik.

Vad tycker ni om att företagen kontrollerar
sina anställda mer och mer?
Det är dåligt att arbetsgivarna kontrollerar
de anställda mer och mer.
Därför vill vi att det blir en lag
som skyddar de anställda
så att de får vara privata.

Kopiera länk