sida

Integration

Hur ska vi få en bra integration?
Vi vill att Sverige ska vara fritt från rasism
och att flyktingar som kommer hit
ska få hjälp att komma in i vårt samhälle.
Rätt till arbete, utbildning och bra bostad
är sådant som vi tycker är viktigt.

Det ska bli lättare för flyktingar att få jobb.
Arbetsförmedlingen ska bli bättre på
att kunna se vad
en utbildning från ett annat land är värd.

Svenska för invandrare, SFI måste bli mycket bättre.

Kopiera länk