Insändare

Liberalernas omsorg syns inte i politiken

Liberalerna skriver i en insändare att de är övertygade om att covid-19 blottlagt stora brister inom äldreomsorgen.
Det är bra att de nått den insikten. Coronakommissionen, som publicerade sin första analys före jul menar att det finns strukturella problem inom svensk äldreomsorg så som för lite pengar, undervärderad personal och som man skriver problematiska arbetsvillkor.
Vänsterpartiet har genom åren starkt kritiserat den förda politiken. Det är de partier som styrt Sverige som har ansvar, däribland Liberalerna. Åren har präglats av att stora vinstgivande koncerner vuxit sig starka inom äldreomsorgen. Det har skett genom upphandlingar där priset varit det viktiga.
Den som lovat att bedriva äldreomsorgen billigast har fått möjligheten att göra det. Samtidigt som de privat vinstdrivna företagen lovat göra verksamheten billig har de dessutom plockat ut en vinst ur de anslag skattebetalarna bidragit med.
Jakten på billigast drift och vinster har under åren även inneburit att den offentligt drivna omsorgen tvingats spara. Precis som Coronakommissionen skriver har priset betalats genom bland annat undervärderad personal och problematiska arbetsvillkor.
Mitt under coronkrisen år 2020 väljer det borgerliga styret på Gotland, där Liberalerna ingår och med stöd av SD att privatisera äldreomsorgen i Hemse. Man gör det på samma vis som man alltid gjort vid privatiseringar, den som vill ha minst kronor från skattebetalarna får driva verksamheten. Det sätt som starkt bidragit till äldreomsorgens nuvarande situation.
Vänsterpartiet motsatte sig en privatisering vi ville fortsätta ha verksamheten driven av Region Gotland. När det ändå var beslutat att privatisera föreslog Vänsterpartiet att inte bara billigast skulle gälla utan att den som driver verksamheten också ska visa hur den tänker utveckla driften med bland annat fler utbildade anställda och fast anställd personal, utvecklat förebyggande arbetssätt och fler sociala aktiviteter.
Men, icke, det avslog de borgerliga och SD. Ingen kritik har hörts från Liberalerna om att privatiseringen skett med lägst kostnad som avgörande kriterie. Liberalerna, SD och övriga borgerliga partier har att bevisa att de värnar om den gotländska äldreomsorgen.
Kopiera länk