Insändare

God offentlig mat ger friskare patienter

Region Gotland antog 2009 en mat och måltidspolicy. Samtidigt samlades största delen av måltidsverksamheten i en och samma organisation.
Enligt policyn skulle måltidsverksamhetens uppdrag vara att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning, laga mer från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala.
Sedan dess har ett flertal ombyggnationer av ett antal mottagningskök till tilllagningsköks samt upprustning av flertalet eftersatta kök genomförts. Tack vare förändringarna har måltidsverksamheten utvecklats positivt med bland annat ökad matlagning från grunden, lokalt tillagad, ökad andel ekologiska livsmedel, ökad andel svenskt kött och kortare varmhållningstider.
2019 fattade regionstyrelsen beslut om att en översyn av måltidsverksamheten ska göras med syfte att effektivisera organisationen och minska kostnaderna. Rapporten har nu presenterats för regionstyrelsen som beslutat om att genomföra samråd med de berörda förvaltningarna utifrån de åtgärder som föreslås i översynen. Det var regionstyrelsen helt överens om.
Men vi i oppositionen ville göra ett tillägg till uppdraget där vi föreslår att förslaget ska utgå ifrån principen att maten ska lagas med en ökande andel närproducerade och ekologiska råvaror och fortsatt successivt mer vegetarisk kost. Att tillredningen ska ske så nära den som ska äta som det är möjligt och att måltidsverksamheten ska bedrivas i egen regi. Detta tillägg röstades ned av alliansen och Sverigedemokraterna.
Vi vet alla hur viktig måltiden är i vår vardag. Varje dag serveras en stor andel gotlänningar minst en måltid från regionens måltidsverksamhet. För en del handlar det om flera. God mat ger friskare patienter, äldre och elever. Att köpa in närproducerad mat ger oss möjlighet att stötta gotländska bönder och att satsa på mer ekologisk och vegetarisk kost kan vi minska påverkan på klimatet.
Vi måste nu gemensamt satsa på en måltidsverksamhet som strävar efter den goda maten och ett bättre klimat. För både dagens och framtidens gotlänningar.
Kopiera länk