Insändare

Nedskärningar bygger en skuld för framtiden

I diskussionen om framtidens förskola och skola på Gotland har det ibland framstått som att Moderaternas skolpolitik skulle innebära högre kvalitet i skolan.
Detta för att de ville följa förvaltningens förslag och lägga ned åtta skolor på landsbygden. Det är dock inte hela sanningen. Moderaternas tydligaste motiv till en ny skolorganisation tycks vara möjligheten att spara pengar. Alldeles oavsett organisation vill Moderaterna tillsammans med de övriga allianspartierna flytta många miljoner ur gotländsk skola till andra saker.
Budgeten för 2021 innebär ytterligare drygt 12 miljoner i besparing på förskola och grundskola och utöver det drygt 3 miljoner i besparing på gymnasiet och vuxenutbildning med mera Det tycker vi i Vänsterpartiet är oacceptabelt oavsett skolorganisation.
Nu när den föreslagna skolorganisationen, som förväntades kunna innebära lägre kostnader, inte ska genomföras måste framför allt Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inse att de beslutade besparingarna på skolan måste stoppas.
I förvaltningens konsekvensbeskrivningar inför det senaste besparingsbeslutet kunde vi läsa följande: ”Förvaltningens bedömning är att föreslagen besparing kan få konsekvenser i form av minskat stöd till eleverna på grund av minskad bemanning.”
”Ytterligare neddragningar kommer dock innebära en reducering av den pedagogiska personalvolymen… vilket för eleverna riskerar följande konsekvenser: 1. Ökad ohälsa 2. Minskad genomströmning 3. Försämrade resultat”
Vänsterpartiet vill istället satsa på gotländsk förskola och skola. I vår budget finns satsningar på elevhälsan, på arbete med hemma-sittare och på förebyggande arbete för barn och unga i samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola och hälso- och sjukvård.
Moderater och andra allianspolitiker vill gärna hävda att de står för en långsiktigt hållbar ekonomi – och att det är därför ständiga nedskärningar behövs. Vi hävdar bestämt att nedskärningar bara på väldigt kort sikt gör Region Gotlands ekonomi bättre. I det lite längre perspektivet bygger man istället en skuld för framtiden. Högre kostnader när färre klarar skolan, fler hamnar i olika typer av utanförskap och får därmed svårt att försörja sig och många löper en högre risk för ohälsa.
Om Moderaterna på allvar vill höja kvaliteten i gotländsk skola – sluta skära ned och börja investera i barn och unga.
Kopiera länk