Debatt

Mobilisera för nollutsläpp efter gotländska behov

Mobilisera kring kravet på en färjetrafik med nollutsläpp som är utformad efter gotländska behov.
Eva Bofride nämnde i sin ledare tisdagen den 15 december mitt inlägg i fullmäktige kring färjetrafiken och de gotländska ståndpunkterna i positiva ordalag. Omnämnandet har dock väckt frågor och jag vill gärna utveckla min och Vänsterpartiets syn på klimatomställningen och färjetrafiken.
Vi i Vänsterpartiet prioriterar en rättvis omställning högt. Klimatförändringarna går fort och omställningen måste ske på bred front nu för att förhindra de värsta skadorna på vår planet. Det innebär att även färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet, vår landsväg, måste ställas om till fossilfritt och det måste ske snabbt. I debatten har bland annat Trafikverket, som upphandlar färjetrafiken, lyft långsammare färjor som en väg till utsläppsminskningar. Det anser vi är en återvändsgränd. Tyvärr är det ett tecken på att staten ser minskade kostnader för färjetrafiken som ett av huvudmålen snarare än en trygg och ändamålsenlig färjetrafik för det gotländska samhället.
Även ganska små förändringar i överfartstid skulle ha stor påverkan på många av de som är beroende av färjetrafiken. Särskilt känsligt är det för de gotländska livsmedelsproducenter som redan i dag har svårt att få fram sina varor i tid för att de ska kunna finnas i butiker runt om i Sverige nästa dag.
Längre överfartstider skulle spräcka den tighta tidsplaneringen och riskera att göra det omöjligt för gotländska ekologiska morötter och ägg med mera att säljas till fastlandet. En potentiell katastrof för en av våra viktigaste näringar, som dessutom är en viktig pusselbit i ett hållbart samhälle.
Eftersom vi har en turlista som bygger på vändande trafik påverkar också ganska små förändringar i överfartstid även persontrafiken negativt. För oss som bara åker då och då är det inget större problem. För de som pendlar till arbete eller utbildning, eller för de ungdomar som spelar matcher eller turneringar regelbundet innebär längre överfartstider att kvällsturen kommer in ännu mycket senare än nu.
En halvtimme i ökad överfartstid skulle innebära ankomst runt halv två på natten. Det är tufft om man ska gå i skolan dagen efter. Hur många föräldrar låter sina barn utöva idrott på den nivån med de förutsättningarna? Risken är också stor att pendlare istället väljer flyget, vad har vi vunnit då?
Istället för att vi som vill ha en snabb klimatomställning ska fastna i en diskussion om långsamma färjor bör vi mobilisera för att staten ska satsa de pengar som behövs för att färjetrafiken ska kunna bli både klimatneutral och bra. För att uppnå det behöver vi vara många som kräver samma sak.
Kopiera länk