artikel

Delvis gehör för den skola vi vill se

Stora delar av året 2020 har förutom pandemin inneburit en oro för  skolnedläggningar på Gotland.

På tisdag tas beslutet om framtidens förskola och grundskola på Gotland. Vi i Vänsterpartiet är glada över att det nu finns en överenskommelse mellan oss i Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. En överenskommelse som innebär att inga skolor på Gotlands landsbygd kommer att läggas ner. Det tidigare presenterade förslaget kommer inte att genomföras.

Det här är en seger för Gotlands landsbygd. En fin julklapp till alla elever, föräldrar och andra berörda som protesterat mot de föreslagna förändringarna. Att förslaget inte kommer genomföras är också en seger för Vänsterpartiets skolpolitik och vilja att hela Gotland ska leva. Men det räcker inte med politisk vilja för att behålla befintliga grundskolor på landsbygden.

För utmaningarna finns kvar: den växande bristen på lärare och ojämlikheten mellan skolorna. För att klara detta behövs ökade resurser. För att möta lärarbristen vill vi se fler vägar till läraryrket. Den som redan etablerat sig på arbetsmarknaden och drömmer om att yrkesväxla till lärare måste kunna göra det lättare. Det handlar om att tillvarata den kompetens som finns, för att möta framtidens behov. Det handlar också om att Region Gotland måste bli den attraktiva arbetsgivare vi säger oss vilja vara.

För att uppnå en jämlik skola, få alla elever att klara målen och motverka en alltmer växande lärarbrist – går det inte att fortsätta spara på skolan! Vänsterpartiet fortsätter säga nej till det borgerliga styrets ständiga besparingar på förskola och skola. Investeringar på barn och unga är det enda rimliga – nu och för framtiden vill vi satsa på skolan!

Saga Carlgren, gruppledare

Jennie Jarve, ledamot i Barn och Utbildningsnämnden

Kopiera länk