Insändare

Fler gratis aktiviteter för ökad folkhälsa

Vid senaste regionfullmäktige lämnade vi i Vänsterpartiet in en motion om fler kostnadsfria kultur
– och idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. För alla barn och unga som tillbringar sin mesta tid i skolan, är fritiden en viktig pusselbit för att må bra och ha en fungerande vardag.
Vi vet att motion och idrott likaväl som kreativa aktiviteter som till exempel dans, musik, hantverk, drama och rollspel, kan bidra till högre självkänsla och återhämtning. Samtidigt är de allra flesta fritidsaktiviteter belagda med avgifter och ibland också andra kostnader. Många familjer får spara och prioritera för att ens barn ska kunna testa sig fram till något de gillar att göra. För familjer med flera barn kan situationen bli extra svår.
Vi menar att familjens ekonomi inte ska avgöra barns och ungas möjlighet till idrottsträning, att lära sig ett instrument eller upptäcka och utveckla ett nytt fritidsintresse. Därför behöver Region Gotland satsa mer pengar på kostnadsfria kultur- och idrottsaktiviteter.
Det finns ett rikt föreningsliv och många kulturarbetare som säkert gärna hjälper till praktiskt.
Det ekonomiska ansvaret anser vi dock att regionen ska ta. Fler kostnadsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga är nämligen det slags förebyggande arbete som får fler att må bra, både i dag och senare i livet. Det stärker folkhälsan. Människor som mår bra sparar långsiktigt på samhällets gemensamma resurser. Det är det som förebyggande arbete handlar om.
Kopiera länk