artikel

Budgetsatsningar på allas vår framtid

Den alltjämt pågående pandemin, påverkar hela samhället. Vi i Vänsterpartiet är oroliga för att både den fysiska och psykiska ohälsan kommer att öka i alla åldrar. Vi vet ännu inte hur det kommer att bli, men nu är inte rätt tid att spara! I svåra tider måste vi satsa – för att få en hållbar morgondag. Det är vi skyldiga dagens barn och morgondagens vuxna. Att satsa för framtiden är att spara i längden.
Tyvärr tänker inte det borgerliga styret som vi. De föreslår besparingar på totalt 55 miljoner kronor. Besparingar som på ett eller annat sätt kommer drabba de allra flesta gotlänningar. Inte minst barn och unga. Ett slående exempel är de större barngrupper i förskolan som borgarnas budget kommer leda till. Ett annat de minskade resurserna till elever i behov av särskilt stöd, vilket kommer att drabba såväl grundskolan som gymnasiet.
I Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativs budgetmotion som behandlas av kommande regionfullmäktige, satsar vi på förebyggande arbete för barn och unga. Vi lägger inte ut några besparingar för nämnderna, vilket bland annat innebär att antalet barn i förskolans barngrupper inte skulle behöva öka. Det särskilda stödet som många elever behöver, skulle kunna utvecklas, istället för att monteras ner.
Vi stärker elevhälsan så att de får resurser att både möta barn och unga som mår dåligt och arbeta förebyggande för att alla på sikt ska kunna må bra.
Vi sparar inte på Ungdomsenhetens verksamhet. För vi vill att de som i dag hittar sitt sammanhang på ungdomsgården eller sin trygghet i regionens fältfritidsledare, ska kunna fortsätta göra det.
Vi föreslår att ett multikompetent hemmasittarteam ska införas – för att få de elever som i dag håller sig borta från skolan, med rätt stöd ska hitta vägen tillbaka till studierna. Vi gör det för elevernas egen skull, men också för samhällets. Ett tidigt grundat utanförskap för en enda individ kostar flertalet miljoner kronor under en livstid. Sluta med kortsiktiga besparingar! Satsa långsiktigt för bättre livsvillkor, ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi!
Kopiera länk