artikel

Vänsterpartiet vill satsa på god och nära vård

Arbetet pågår med att ställa om vården både på Gotland och nationellt till en god och nära vård. Vården måste bli mer personcentrerad och mer kraft måste läggas på att förebygga och rehabilitera för att skjuta upp vårdbehovet och ibland helt undvika behovet av sjukhusvård.
Mer pengar kommer sannolikt att behövas från statligt håll för att detta ska kunna bli verklighet överallt i Sverige. På sikt är det den bästa vägen att dämpa kostnadsutvecklingen i sjukvården och se till att sjukvården blir mer jämlik, jämställd och anpassad efter behoven.
Alliansen vill lägga en besparing på 17,1 miljoner på hälso- och sjukvårdsnämnden. Det ser vi i Vänsterpartiet som orealistiskt. Ska vi utveckla vården kan vi inte samtidigt spara utan vi måste våga satsa på kloka investeringar i förebyggande insatser, utveckla och öka tillgängligheten framför allt inom primärvården. På sikt får vi då piggare och friskare gotlänningar vilket är en av de viktigaste uppgifterna för sjukvården.
Sluta med kortsiktiga besparingar – satsa långsiktigt för bättre livsvillkor, ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi!
Kopiera länk