Insändare

Svar på öppet brev från anställda på äldreboenden

Anställda på äldreboenden i Hemse har skrivit ett öppet brev till politikerna i Socialnämnden. De vill att den beslutade privatiseringen av deras äldreboenden inte genomförs. De argumenterar bra. Som vänsterpartist i nämnden har jag hela tiden varit emot en privatisering. Det är extra viktigt för mig när syftet med privatiseringen inte är att utveckla verksamheten utan när det uttalade syftet är att spara pengar. Då blir vårt motstånd än större. Jag delar er åsikt och vill att upphandlingen avbryts. Det är inte rimligt att en del av gotlänningarnas skattepengar ska gå till vinster för privata företag. Alla skattepengar ska användas i verksamheten.

Äldreomsorgen på Gotland är på många vis bra, mycket tack vare den kompetenta personal den bemannas med. Med mer resurser, högre löner för personalen och ökade möjligheter till vidareutbildning kan arbetet fortsätta utvecklas och bli ännu bättre. Personalens inflytande och möjlighet att påverka verksamheten ska utvecklas. Vänsterpartiet anser att det är den väg Gotland ska välja för vår äldreomsorg. Det är fel väg att genomföra privatiseringar med det enda uttalade syftet att spara pengar, det försvårar bara arbetet för bättre kvalitet.

Jörgen Benzler
Vänsterpartist i socialnämnden

Kopiera länk