Insändare

Alliansen fick det förslag man beställt

Angående utredningen om den framtida förskolan och skolan på Gotland.
Den 17 juni fastställde regionfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå.
Förväntningen finns med andra ord att nämnden ska kunna sänka kostnaderna så att de närmar sig referenskostnaden. En sänkning till nivå med referenskostnaden motsvarar kostnadssänkningar på 112,1 miljoner kronor. Den styrande minoriteten fick stöd av SD för att få en majoritet för förslaget.
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ville inte göra ytterligare besparingar på förskolan och skolan. Vi har under det senaste årtiondet gjort så stora besparingar på skolan. Att spara mer nu riskerar att innebära stora försämringar. Istället vill vi satsa på att utveckla förskolan och skolans kvalitet.
Vi vet att ytterligare besparingar leder till större skolor, större klasser, trängre lokaler. Detta tycks inte den styrande alliansen och SD haft en aning om utan det kom som en chock för alla. Partierna C, L, KD tillsammans med SD flaggar för att byta ståndpunkt. I mina ögon är det endast M som har förstått vad beslutet i regionfullmäktige innebar.
Detta hedrar dom i M även om jag inte håller med dom i sakfrågan. Två år innan utredningen beslutade fullmäktige i enighet att fastställa servicestrategin för Gotlands tätorter. Denna strategi har bland annat som syfte att hela Gotland ska ha tillgång till förskola och skola. Detta för att skapa långsiktiga spelregler för boende och utveckling på landsbygden. Jag hoppas vi som är politiskt aktiva tillsammans kan stoppa nedläggning av våra små och för landsbygden så viktiga skolor.
Kopiera länk