Debatt

Besparingar på välfärden leder till kostnader

BUDGET
Eva Bofride kritiserar i sin ledare den 23 oktober oppositionen, alltså bland annat oss i Vänsterpartiet för att inte förstå det här med budget. Hon skriver ”Om man studerar välfärdens kostnader över tid så kan man inte se några neddragningar utan tvärtom, välfärden har ständigt kostat mer, inte mindre, än budget.”
Att påstå att detta skulle vara bevis för att det aldrig har funnits några ”neddragningar” känns för oss i Vänsterpartiet både respektlöst mot medborgare och Region Gotlands medarbetare. Kommuner och regioner får allt fler uppgifter och behoven ökar, medan de statliga anslagen inte höjs i förhållande till den utvecklingen.
Många som arbetar i välfärden vittnar om att de ständigt måste springa fortare och göra mer. Budgetar överskrids inte på pin kiv. De överskrids för att behoven är större än de tilldelade medlen.
I ledaren skriver Bofride vidare om att sparbeting behövs (utöver att alla ska hålla budget), för att verksamheterna ska effektiviseras. Hon menar vidare att ”Den som tror att kraven på återhållsamhet är onödiga och ideologiska behöver läsa på.”
Kanske är det istället så att Bofride själv borde läsa på i Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs budgetmotion. Där skriver vi om hur besparingar på exempelvis – exempelvis skolan, ofta leder till högre samhällskostnader någon annanstans- till exempel inom socialtjänsten.
Tror inte Eva Bofride på oss finns det annat än vår budget att läsa. Kanske det ändå kan vara värt att ta till sig nobelpristagaren i ekonomi James Heckmans forskning om vilken nytta tidiga insatser gör för att undvika livslånga utanförskap och vilka samhällsvinster detta innebär.
Utanförskap och ohälsa kostar mycket pengar för samhället. Både genom sjukvård och behandlingar- och genom uteblivna skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Därutöver kommer det mänskliga lidandet, som inte går att mäta i pengar.
Därför behöver vi sluta med kortsiktiga besparingar i välfärden och istället satsa på det vi vet är bra för människor. På det sättet undviker vi kostnader för undvikbara mänskligt lidande på sikt.
Saga Carlgren (V)
Kopiera länk