Insändare

Höj inte hyrorna mitt i en kris

I fredagens GT går att läsa två olika nyheter om det allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem. Den ena handlar om en ny differentierad hyressättning som enligt artikeln riskerar att innebära så pass stora hyreshöjningar i attraktiva bostäder att boende inte har råd att bo kvar. Det skulle enligt artikeln exempelvis kunna handla om bostäder i innerstan. I en annan nyhet får läsarna veta att gotlandshem kräver en hyreshöjning på 3% i årets hyresförhandlingar. En stor hyreshöjning som motiveras av ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Ingenstans i dessa två nyhetstexter finns någon som helst kommentar kring det faktum att det råder en pandemi som inneburit ekonomiska svårigheter för många gotlänningar och kanske särskilt hyresgästkollektivet. Vi i Vänsterpartiet har sedan i våras på olika sätt lyft farhågor kring hur pandemin kan påverka vanliga människors ekonomi. Särskilt utsatta har anställda i branscher som hotell, restaurang samt kulturarbetare och arrangörer varit och är även fortsatt. Att de även i relativt stor utsträckning är hyresgäster i gotlandshem är rimligt att tro.

Den bilden har förstärkts av en skrivelse som hyresgästföreningen skickat till oss politiker i regionstyrelsen på Gotland. Hyresgästföreningen skriver:  ”Sju av tio hyresgäster uppger att de känner stor oro eller viss oro över att deras privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin. Vidare anger fyra av tio hyresgäster att de hittills fått minskade inkomster eller försvagad privatekonomi på grund av pandemin. Lika många anger att de känner oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av den rådande pandemin.”

Nu är det dags att alliansstyret i gotlandshem tar sin del av ansvaret i krisen. Höj inte hyrorna i ett läge då många känner oro över sin ekonomi. Inför istället tillfälliga uppskov eller rent av hyressänkningar för de som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.

Saga Carlgren, gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk