Motioner

Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar utvisning.

2020-09-28

De senaste åren har Gotland tagit emot ett antal unga ensamkommande eller på annat sätt asylsökande unga. Många i gruppen har nu en stark anknytning till Gotland och har under flera år utbildat sig i grundskolan, på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Flera har gjort stora insatser i vår gemensamma välfärd, inom bland annat äldreomsorgen.

Vi är många som fått nya vänner och till och med familjemedlemmar i den här gruppen. Vi är också många som fått se nya vänner och familjemedlemmar tvingas på flykt igen eller utvisas till krig och konflikt i ibland annat Afghanistan. Långa handläggningstider, en kraftigt åtstramad asylpolitik och rättsosäkerhet i handläggning av asylärenden har gjort att många i den här gruppen har levt i stor stress och osäkerhet om huruvida de kan stanna i Sverige, i många år vid det här laget.

2018 infördes den så kallade Gymnasielagen som möjliggör för asylsökande att få tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter fullgjorda studier har den unge sex månader på sig att söka arbete för på så sätt kunna få tillstånd att stanna i Sverige. Anställningen behöver uppfylla ett antal krav varav ett är att det ska vara en fast anställning eller att avtal om anställning i minst två år ska finnas. Många av de unga ensamkommande på Gotland ställs inför utmaningen att just under pågående pandemi försöka få en fast anställning inom sex månader. Det är en nästan omöjlig ekvation om inte också arbetsgivare är medvetna om detta och bidrar till en lösning. Det krävs ett medvetet arbetssätt för arbetsgivare att ta tillvara den kompetens och de potentiella medarbetare som finns i den här gruppen. En kommun som tagit sig an detta problem är Halmstads kommun. Där har man nyligen antagit en ny anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som möjliggör fast anställning utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen, förutsatt att behovet finns i verksamheten och att rätt kompetens finns.

Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet i Halmstad kommun citeras i Hallandsposten 16 september 2020:

 ”Vi står I ett läge där vi har tre personer som snart är färdiga undersköterskor, som har lärt sig svenska men som omfattas av den här lagen. Det räcker inte med en provanställning för att de ska få stanna, utan det krävs en varaktig anställning.

Det hade varit slöseri att inte ta till vara de här personerna som redan jobbar som timvikarier inom äldreomsorgen. Vi har en stor brist på personal inom vård och omsorg. Men det här handlar också om att bidra I integrationsarbetet.”

Även Ann-Charlott Mankell (M), hemvårdsnämndens ordförande citeras I Hallandsposten (16/9 2020):

”Vi är verkligen I behov av personal så vi tycker att den här rutinen är jättebra. Men det ska inte vara så att Las ska frångås, det ska inte vara någon gräddfil, säger hon.”

Kommunen framhåller att den nya rutinen inte ska ses som ett försök att kringgå turordningsreglerna och dialog med fackförbundet Kommunal och kommunen om den nya rutinen har skett.

Carin Söderberg, vice ordförande i Kommunal vård och omsorg citeras i Hallandsposten (16/9 2020):

 ”Eventuella försök att frångå las kommer att motas i grind. Just i det här fallet är detta dock inget problem eftersom det inte finns några undersköterskor med företrädesrätt, uppger hon. Och vi vet att det kommer att vara brist på undersköterskor även i framtiden. Så min reaktion på detta är att vi inte ska sätta stopp för att en person som varit i landet i flera år och som utbildat sig och som vi behöver ska få ett jobb.”

Vi yrkar därför:

  • Att Region Gotland i dialog med berörda fackförbund ser över rutiner för anställning i syfte att möjliggöra för personer som omfattas av gymnasielagen och har utbildning inom relevanta områden att få en fast anställning eller avtal om anställning för minst två år utan provanställning förutsatt att behov finns i verksamheten och ingen annan har förtur till tjänsten.
  • Att dessa rutiner ska gälla såväl kommunala bolag som förvaltningar.
Saga Carlgren (V) Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V) Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V) Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)

 

 

Kopiera länk