Debatt

Piketty har mer att säga oss.

Hans Söderberg har på ett förtjänstfullt sätt i flera artiklar kommenterat Thomas Pikettys bok Kapitalet och ideologin. Jag säger, precis som Hans, boken är absolut läsvärd. Den pekar ut ett annat alternativ för vänstern i Sverige. Att, tillsammans med likasinnade ute i Europa, bedriva en rättvis politik i stället för januariavtalets orättvisa eller en nationalistisk och främlingsfientligt präglad politik.

En viktiga poängen i boken är att Piketty visar att alla samhällen vi känner var eller är byggda på ojämlikhet. Den lilla grupp människor som haft den ekonomiska makten har alltid argumenterat att det är bra för alla att just de är rika och ingen annan. I början av 1900-talet visar Piketty att de rikaste 10 % i Västeuropa ägde 90 % av all privategendom. Fram till ungefär 1980 förändrades det. De rikaste 10 % ägde då mellan 50 till 55 % av all privategendom. Det är den enda perioden i historien han hittar där en så radikal förändring av fördelningen av rikedom skett på så kort tid.

Vad hände? Kapitalförstöringen under krigen bidrog. Men, framförallt var det framväxten av demokratin och att man inom dess ram gav socialdemokratin möjlighet att kraftig öka skatteuttagen och göra dem progressiva. Att mer skatt betalas till samhället desto högre inkomst/förmögenhet man har eller äger. Med dessa progressiva skatter som bas skapades bland annat en gemensam sjukvård, ett utbildningssystem och socialförsäkringar.

Vad hände 1980? Piketty visar tydligt att skillnaderna åter började öka. De mest förmögnas andel av våra pengar ökar. (I USA är man redan nära att vara där Västeuropa var i början av 1900-talet.) Det sker ungefär samtidigt som Socialdemokratin inte längre lika ihärdigt driver en progressiv skattepolitik. Att minska skillnaderna blev inte längre lika viktigt. I ett europeiskt perspektiv förändras socialdemokratins väljarbas visar Piketty. Andelen högutbildade växer och i många europeiska länder röster de flesta med hög utbildning på socialdemokrater, miljöpartier eller andra vänsterpartier. De lägre utbildade med låga inkomster känner sig övergivna och många av dem väljer att inte längre rösta på partier till vänster.

Det är en absolut nödvändighet att den breda vänsterns olika partier vinna tillbaka det förtroende man en gång hade hos dessa grupper. Ska man lyckas måste man på allvar hitta en politik som liknar 1900-talets resultat i minskade orättvisor. Skatterna behöver bli mer progressiva. De ökande inkomsterna ska användas till att säkra upp en utvecklad, rättvis och solidarisk offentlig sektor. Piketty menar också att ökad rättvisa är en förutsättning för att vi ska kunna lösa klimatkrisen. Utan det går det inte. Socialdemokraterna måste bort från ”januariavtalspolitik” och inte ens fundera på att närma sig nationalistiska och främlingsfientliga inslag i politiken. Det är bara rättvisa och solidaritet som leder till något gott. Allt annat är en återvändsgränd. Det är en av lärdomarna från 1900-talet.
Jörgen Benzler

Kopiera länk