Insändare

Resurser till äldreomsorgen måste öka

Replik till SD angående politik för en bättre äldreomsorg.
Äldreomsorgen har haft det tufft, inte bara under corona utan besparingar och privatiseringar har de senaste decennierna inneburit minskande resurser relativt sett. De måste öka. Hade vi inte haft en personal som gör ett bra arbete och presterar vad de kan hade det varit ännu svårare.
Vid den senaste privatiseringen av äldreboendena i Hemse yrkade Vänsterpartiet bland annat på att mer fokus borde läggas på hur man som utövare bedriver ett förebyggande och hälsofrämjande arbete bland de äldre, hur man utvecklar aktiviteter och meningsfull tillvaro, hur man arbetar med att stärka bemanningen, ökar antalet heltider och minskar antalet tillfälligt anställda och hur man ska stärka kompetensutvecklingen.
Dessa förslag röstade SD emot. Vad är det i dessa förslag som är felaktiga? Vad är det för förslag SD själva har lagt för att förbättra äldreomsorgen om nu inte Vänsterpartiets förslag duger? Något måste ni väl ändå mena med era affischer. Det är väl inte bara vackra ord på ett plakat?
SD röstade för de borgerliga partiernas besparing på äldreomsorgen med 10 miljoner kronor för år 2020. Eftersom ni inte stödjer ovanstående förslag från Vänsterpartiet och samtidigt säger att ni stödjer bra förslag är väl den rimliga slutsatsen att SD föredrar besparingar.
Om ni dessutom tycker att Vänsterpartiets förslag är ”felaktigt paketerade” kunde ni väl ha stött yrkanden ändå eftersom de innebar att frågan skulle tillbaka till socialförvaltningen för ny beredning. Men det gjorde ni inte.
Att tro att ökade ekonomiska resurser till äldreomsorgen inte behövs är fel. Hur menar SD att kvaliteten ska öka, personalen få en bättre arbetsmiljö och högre lön om resurserna till äldreomsorgen inte ökar? Hur ordnar ni det?
Hattstugan är en fin verksamhet som bedrivs i privat regi. Inget särskilt boende på Gotland kostar så mycket per plats som Hattstugan. Det visar att också ekonomiska resurser har betydelse.
Att förespråka privatiseringar, att privata företag ska tjäna pengar i stället för att de går till de äldre och sedan dessutom ha mage och antyda att ökade resurser inte betyder något är inget annat än klassisk högerpolitik. Med dessa analyser kommer anställningsvillkoren fortsätta att vara otillräckliga, lönerna för låga och möjligheten att fortsätt utveckla äldreomsorgen i praktiken vara obefintlig.
Kopiera länk