Insändare

Sanningen om hur SD månar de äldre?

Sedan en tid tillbaka finns ett budskap från SD i Visby vid rondellen mot Slite. Budskapet antyder att SD månar om äldre människor.
Stämmer det? Vad har man gjort på Gotland för att göra livet bättre för de äldre? Vilka satsningar har man föreslagit? Vilka motioner med nya förslag har man lämnat till fullmäktige? Vilka frågor har man ställt till ansvariga politiker? Vilka andra initiativ har man tagit?
Det svar jag hittar är att man inte tagit något eget initiativ till bättre livsvillkor för äldre gotlänningar, endast stött oppositionens förslag ett par gånger. I fullmäktige valde man att stödja det borgerliga budgetförslaget som gav socialnämnden en besparing på 13 miljoner i år. De borgerliga i socialnämnden valde sedan att föreslå att 10 miljoner av dessa 13 ska sparas på äldreomsorgen. Det hade inte blivit så om inte SD stött den besparingen.
De borgerliga har valt att privatisera de särskilda boendena för äldre i Hemse. Man gör det därför att man tror att regionen kan spara pengar genom att de privata företagen gör verksamheten billigare. Vänsterpartiet tror inte att kvaliteten blir bättre med mindre pengar. Tvärtom leder privatiseringen, med syfte att spara pengar, till sämre förutsättningar att ge god omsorg till de boende. Beslutet om att privatisera hade inte blivit verklighet utan stöd från SD.
I samband med att upphandlingsunderlaget antogs föreslog Vänsterpartiet i första hand att man skulle avbryta upphandlingen. I andra hand att det inte ska vara den som utför arbetet billigast som tilldelas verksamheten. Det ska också ha betydelse hur man avser att jobba med bemanning, sociala aktiviteter och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Allt för att få entreprenören med mest driv. Men de förslagen avslog de borgerliga partierna med stöd av SD därför att man var rädd för att besparingen inte skulle bli så stor som möjligt.
Så här långt i mandatperioden har SD i första hand valt att stödja försämringar för våra äldre. Tänker man ändra sig eller är SD:s omsorg om de äldre bara några vackra ord på ett plakat?
Jörgen Benzler (V)
Socialnämnden
Kopiera länk