Insändare

Hur är det med minnet?

Andreas Unger och Kjell Genitz skriver under rubriken ”Folkhögskolan viktig för Gotland” (GT 3/8) att de och övriga alliansen värnar folkhögskolan. Som bevis för detta lyfts den nya utbildningen inom social vård och omsorg som startar kommande termin.
Jag vet inte om det är de borgerliga partiernas minne som tryter så här i sommarvärmen, men jag minns mycket tydligt diskussionen från i höstas om så kallat nödvändiga besparingar. Då hade alliansen inte några som helst problem att driva igenom nedskärningar på samma folkhögskola och samma målgrupper som de nu säger sig värna så mycket.
Ser det inte som så särskilt betryggande att Andreas Unger och Kjell Genitz värnar folkhögskolans allmänna linjer. Tryggheten ligger snarare i att just dessa folkhögskolekurser är lagstadgade och måste finnas oavsett hur ”söktrycket” ser ut.
Det skyddet fanns dessvärre inte för Livskraft och Ella Music som Alliansen i en högst oenig nämnd, beslutade lägga ned för knappt ett år sedan.
Politik handlar om att välja. Och här valde alliansen bort människor som i allra högsta grad tillhör de som behöver Folkan allra mest.
Kopiera länk