Insändare

Bygg för att faktiskt utveckla

Karl-Johan Boberg, centerpartist och ordförande för Tekniskanämnden, tycks leva i sin egen värld. Han vill minska Regionens byggande och investeringar därför att hanteringen är för besvärlig för tekniskaförvaltningen.
Om Gotland ska utvecklas behövs investeringar. Om vi begränsar dem till två projekt per år som Karl-Johan föreslår blir ju frågan vilka projekt vill han som representant för det borgerliga styret på Gotland inte att vi investerar i? Är det nya vägar, vatten och avlopp till nybyggda lägenheter som inte ska genomföras?
Ska våra skol- och förskolebarn inte ha förskolor och skolor i tillräcklig omfattning? Ska de som beviljats LSS-boende inte ha någon lägenhet att flytta in i? Ska förbättringar i våra vatten- och avloppssystem inte genomföras? Ska våra äldre som är i behov av en lägenhet i ett särskilt boende inte erbjudas det, utan få vänta i en växande kö?
Vänsterpartiet tycker att vi behöver bli fler gotlänningar. Behovet av bostäder är stort. Med fler gotlänningar behövs mer service. Utan en väl fungerande samhällsservice blir inte Gotland den attraktiva plats att leva på som det borde vara.
Vi frågar därför: Är det en gemensam uppfattning hos de borgerliga att det är Tekniskanämndens administrativa förmåga som ska avgöra vilka investeringar som ska ske?
Kopiera länk