Demokrati

Nu är en human flyktingpolitik möjlig

FLYKTINGPOLITIK
Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W. Jonsson sa nyligen till SVT att Sveriges nuvarande tillfälliga migrationslagstiftning har varit ”förödande”. Vänsterpartiet håller med. Den tillfälliga lagen splittrar familjer och skapar otrygghet och försämrad integration för människor på flykt undan krig och terror genom korta tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade skyddsskäl.
Det är därför förvånande att Lars Thomsson (C) beklagar att förhandlingarna mellan S och de före detta allianspartierna om migrationspolitiken avbrutits och samtidigt räknar bort Vänsterpartiet från en möjlig överenskommelse. Vi i Vänsterpartiet anser istället att det nu äntligen finns en möjlighet att förhandla om en hållbar och human migrationspolitik.
Vi har hela tiden hävdat att det naturliga vore att förhandla migrationspolitiken med de partier som utgår från människors rätt att söka asyl i Sverige och få sin ansökan prövad nämligen regeringen (S och Mp), samarbetspartierna (C och L) och Vänsterpartiet. I såna diskussioner skulle det finnas alla möjligheter att nå en överenskommelse om en migrationspolitik värdig ett av världens rikaste länder. En sådan överenskommelse skulle troligen ligga mycket närmare både Centerpartiets och Vänsterpartiets politik på området.
Moderaterna och Kristdemokraterna är inte några ”mittenpartier” när det kommer till migrationspolitiken. De vill kraftigt minska invandringen och begränsa människors mänskliga rättighet att söka asyl, liksom rätten att leva tillsammans som familj.
När de och andra nu pratar om människor som söker skydd från förföljelse och krig som volymer måste vi som värnar asylrätten hålla ihop och tillsammans visa att Sverige fortfarande är synonymt med en human flyktingpolitik.
Med M och KD riskerar Sverige att få en flyktingpolitik på europeisk bottennivå – i vissa avseenden strängare än till exempel Ungerns. Kompromisser kommer att behövas, men C borde inse att det är bättre att föra sådana förhandlingar med partier som respekterar asylrätten och försvarar rätten till familj än med M och KD som snickrar på en blåbrun valplattform där SD har stort inflytande.
Vi har nu goda möjligheter att komma överens om en ny flyktingpolitik som ger skydd åt de som behöver det, och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för integration och ett starkare Sverige. I ett sådant samtal är Vänsterpartiet en självklar förhandlingspartner.
Kopiera länk