Insändare

Släng utredningen om LAS i papperskorgen

En utredning vill alltså att arbetsrätten ska förändras så att anställda kan sparkas utan att skälen kan ifrågasättas. Är det tysta arbetsplatser vi behöver eller är motsatsen mycket bättre? Där medarbetarna kan kritisera och komma med förbättringsförslag och på så sätt bli mer delaktiga i arbetet. Släng utredningen i papperskorgen och låt parterna komma överens.  Rör inte den modell som gjort Sverige så framgångsrikt!
Per Edman, Vänsterpartiet

Kopiera länk