Insändare

Gotlands äldre förtjänar en trygg vardag.

Rapporterna om hur Corona slår hårt mot äldre blir alltmer tydliga. Oavsett om det i framtiden kommer att anses att Sveriges strategi lyckats eller inte, vet vi redan nu att när det gäller våra äldre har vi misslyckats. Vi måste lära oss av det vi ser hända. Vi måste om- och uppvärdera vår äldrepolitik på både kort och lång sikt.

Tydligast ser vi behoven kopplade till arbetsförhållanden och stabilitet. Otrygga anställningar skapar otrygg vardag för de äldre och ökad risk i utsatta situationer. Var fjärde kommunanställd inom omsorgen av äldre eller funktionsnedsatta i landet var visstidsanställd i november förra året. Var femte var anställd på timme. I många kommuner är siffrorna betydligt högre än så. Otrygga anställningar och ovärdiga arbetsvillkor hänger ihop med vad vi är beredda att betala. Förra året gjorde tidningen Kommunalarbetaren en kartläggning av hur äldreomsorgen finansierades 2019. Den visade att 62 procent av landets kommuner sparade på äldreomsorgen och att ytterligare 25 procent hade budgetar som var så luddiga att de kan ha innehållit besparingar. På Gotland sparas det som bekant.

Rapporten ”Budget ur balans” från tankesmedjan Arena Idé, konstaterar att kommunernas ekonomiska satsning på äldreomsorgen har minskat med 1,3 miljarder kronor årligen sedan år 2002. Samtidigt har andelen äldre i befolkningen fortsatt att öka. Det har skapat omöjliga förutsättningar för våra äldre och för medarbetare i äldreomsorgen.

På Gotland har vi hög andel äldre. Samtidigt har vi svårt att hitta kompetenshitta tillräckligt med personal med rätt utbildning då vi är få i arbetsför ålder. Det är en svår ekvation. Det kräver politisk handlingskraft. Trygga anställningar och heltider ska vara norm i gotländsk äldreomsorg.Nu.

Vi vill att Region Gotland tar fram ett äldrepolitiskt program med en tydlig vision för Gotlands äldre befolkning kopplad till hälsa, livsbetingelser, liv och vardag. En av de viktigaste pusselbitarna i programmet bör vara arbetet med ”God och nära vård”, där fokus ligger på att äldre ska erbjudas trygg vård i sin närhet och att samverkan mellan vårdcentraler, hemsjukvård och äldreboenden utvecklas.

Vi kräver också att inga upphandlingar av äldreboenden sker. Läget och timingen har aldrig varit sämre. Vi ska inte släppa ifrån oss kontrollen över arbetsvillkor och kvalitet för de boende. Kraften måste ligga på att säkra våra äldres vardag.

Meit Fohlin (S)
Saga Carlgren (V)
Lisbeth Bokelund (MP)
Marit Stigson (FI)
Kopiera länk