Insändare

Yrkesutbildningar behövs i kristider!

Yrkesutbildning för vuxna är en av de viktigaste nycklarna för att Gotland ska kunna komma igen efter Corona-krisen. Det är med hjälp av utbildning vi kan undvika arbetslöshet och anställa fler inom de områden som fortfarande skriker efter arbetskraft. Vuxenutbildning är en investering i vårt gemensamma samhälle – för att arbetsgivare ska kunna anställa utbildad personal, för att människor ska kunna arbeta och för att fler ska kunna bidra till välfärden genom att betala skatt.

Vänsterpartiet ser vuxenutbildning som något mycket viktigt för både människan och samhället. Vi har under de senaste mandatperioderna arbetat hårt för att öka tillgången på yrkesutbildningar på Gotland. Genom att satsa mer pengar på verksamheten, men också genom att aktivt stötta och uppmuntra verksamheterna att våga ta nya steg och utveckla nya utbildningar.

”Yrkesvux” finansieras i stor utsträckning av statliga medel. Statsbidrag som ska sökas år för år och som verksamheten ska hinna använda till kvalitativ utbildning på kort varsel. Det fordrar en stark egen organisation för att kunna bedriva utbildning och nyttja statsbidragen.

Verksamheten har också ett stort ansvar för att ta fram förslag på vilka utbildningar som det gotländska samhället behöver och skapa förutsättningar för att bedriva dessa. Utan det arbetet blir det inga utbildningar oavsett om statsbidragen till slut kommer.

Nu hör jag oroväckande signaler från alliansstyret angående den kommunala yrkesutbildningen för vuxna. Verksamheten har ett stort sparbeting samtidigt som behoven av utbildning ökar i kristider. Visserligen är regeringen medveten om vikten av dessa utbildningar och planerar att skjuta till mer pengar men ännu är de pengarna osäkra. Verksamheten behöver ett tydligt uppdrag nu för att kunna ha tillräckligt med utbildningar och elever i höst. Ska de gasa eller bromsa? Vill alliansen ha mer yrkesutbildning för att mota arbetslösheten så måste budskapet vara solklart nu.

Region Gotland måste avsätta mer pengar för vuxenutbildning och dra tillbaka sparkravet på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Att vänta på besked om statliga pengar kan resultera i att vi får mindre yrkesutbildning för vuxna – trots att det är nu vi behöver det som bäst.
Saga Carlgren, gruppledare Vänsterpartiet Gotland

Kopiera länk