Insändare

Våld i nära relationer – gör något!

Vi behöver ett vaccin mot våldet i hemmet, skriver Centerkvinnorna på Dagens Nyheters debattsida den 13 april. Så sant. Våld i nära relationer är ett stort problem. Självklart i första hand för offren och då oftast för kvinnor och barn. Våld påverkar såväl fysiskt som psykiskt. Självkänslan tar skada och för barn som bevittnar våld finns en stor risk att den psykiska ohälsan växer.

Socialförvaltningen på Gotland har under en tid velat ha mer pengar till sitt arbete mot våld i nära relationer. De känner att de behöver en starkare organisation så att några socialsekreterare kan fokusera mer av sin tid på arbetet mot våld i nära relationer. År 2019 avslog den borgerliga majoriteten, med Centerpartiet i spets och med stöd av SD, detta förslag. Man ansåg inte att det arbetet behövde prioriteras, i varje fall inte på det viset socialförvaltningen föreslagit.

Vid starten av årets budgetarbete föreslog än en gång socialförvaltningen mer pengar för att kunna vässa sitt arbete mot våld i nära relationer. Men, den borgerliga majoriteten med stöd av SD i socialnämnden valde att inte föra det förlaget vidare i budgetprocessen.

Naturligtvis har vänsterpartiet vid dessa tillfällen haft en annan uppfattning. Vi tror att ett vassare arbete mot våld i nära relationer i första hand är viktigt för offren och deras välmående. I andra hand tror vi att kostnaderna att ta hand om effekterna från våldet blir betydligt dyrare för Region Gotland än kostnaderna att förebygga.

Med många i karantän, ökad arbetslöshet och mer hemarbete är det många som vittnar om att våldet i hemmen växer. Om inte den borgerliga majoriteten avslagit förslagen 2019 hade socialförvaltningen idag varit bättre rustade att jobba med detta.

Ni, borgerliga politiker på Gotland, får dock flera nya chanser att visa för oss gotlänningar att ni tar detta på allvar. Dels kommer vänsterpartiet i budgetprocessen att föra fram förslaget igen, då kan ni välja att stödja det. Dels har riksdagen, tack vare vänsterpartiet, beslutat om mer pengar i år till landets kommuner och regioner. Delar av dessa kan Region Gotland välja att använda i arbetet mot våld i nära relationer. De förslag ni hittills kommit med om dessa extra pengar pekar tyvärr inte mot att ni vill göra det som Centerkvinnorna skriver så bra om i sin debattartikel i Dagens Nyheter.

Visa att ni tar arbetet mot våld i nära relationer på allvar!

Jörgen Benzler (V)
Socialnämnden

Kopiera länk