Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Färjetrafik som utvecklar Gotland

Färjetrafiken måste utgå från Gotlands behov. 
Den naturliga frågan inför nästa upphandling borde vara – 
Hur behöver trafiken utvecklas för att svara mot 
Gotlands behov 2035?

Tyvärr kan jag konstatera att Trafikverket gör tvärtom, de utgår från hur trafiken kan försämras för att minska statens kostnader. Tror inte man tänker så när man planerar för nya järnvägar eller Förbifart Stockholm, då tänker man investera för att trafiken ska bli bättre.

Varför gäller inte detta synsätt också för Gotlandstrafiken? Varför inleder staten arbetet inför varje ny upphandlingsperiod med att prata om olika typer av försämringar? Varför förstår man inte att detta synsätt i sig skapar oro och minskar viljan till investeringar och andra satsningar på Gotland?

Det måste bli ändring på det. Gotland tillhör Sverige, färjan är vår ”landsväg”. Färjetrafiken måste utvecklas utifrån nuvarande och kommande behov för boende och näringsliv. Klimatanpassning och lägre priser, så kallade vägpriser är viktiga förbättringsområden.

Att ha Trafikverkets budgetutrymme och inte Gotlands utveckling som utgångspunkt kan få förödande konsekvenser. Vi får hjälpas åt att ändra på det.
Brittis Benzler, Vänsterpartiet

 

Kopiera länk