Insändare

Så får man inte göra.

Problemet är att så får man inte göra. Regioner och kommuner kan inte som vi privatpersoner eller privata företag spara pengar och använda dem ett annat år. Lagen tillåter inte kommunerna att göra så. De inkomster man har ett år ska användas samma år.

En god ekonomisk hushållning för regionen inför sämre ekonomiska tider är att driva en verksamhet som förebygger framtida kostnader. Genom att förebygga ohälsa hjälper vi ekonomin åren framöver.

Det handlar till exempel om att eleverna i skolan ska komma än bättre förberedda till yrkeslivet än i dag. Att vuxenutbildning utbildar människor i kompetenser företagen på Gotland behöver. Att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och satsa på stöd till föräldrar.

Det är bland annat här skillnaden i politiken finns mellan de borgerliga partierna och vänstern. Vi har förstått vad man måste göra för att ta ansvar för välfärdens framtida kostnader, dit har ännu inte de borgerliga partierna tagit sig.

Jörgen Benzler, Vänsterpartiet

Kopiera länk