Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

V välkomnar de nya pengarna

De nya pengarna till kommuner och regioner är mycket välkomna! Men mer behövs. Pengarna blir både satsningar på vård, skola, omsorg och kan stimulera ekonomin när konjunkturen förväntas vika ner.
De kan rätta till några av de största dumheterna i nämndernas besparingsbeslut och ge möjlighet till några strategiska nysatsningar.

Vi vill att man tar landsbygdspolitiken på allvar och avstår besparingen på folkhögskolorna. Att unga från hela landet flyttar till Fårösund och Hemse för att studera ger också platserna energi och framtidstro. Att SFI kan erbjudas också där, gör orterna mer attraktiva för nyinflyttade, allt bör inte vara i Visby.

Folkhögskolan i Fårösund är en central del i de satsningar som gjordes vid försvarsnedläggningen, den behöver utvecklas inte monteras ner. Utbildningen Livskraft i Hemse är ett växthus för människor som behöver nya möjligheter när livet varit hårdhänt. Ovärderligt inte bara för dem som berörs.
Detsamma gäller för vuxenutbildningen i sin helhet, som nu drabbats av ytterligare sparkrav. Det är ett hårt slag mot de som vill studera, och för de som behöver anställa. Vi föreslår att man istället ökar resurserna för vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitik.

Vi vill inte spara i förskolan, förändringsarbete bör hellre inriktas på de yngre barnens vardag och minska antalet barn i barngrupperna för dem. Vi vill också att man satsar mer på några förebyggande insatser. Här kan ganska små belopp göra stor skillnad. Vi vill se mer pengar till arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, elevhälsan och för unga som inte har arbete.

Det finns också behov att öka resurserna för sjukvård, stöd till barn och stöd till personer med funktionshinder, så att ekonomi och verksamhet kan komma i bättre balans utan besparingar.
Vi måste låta välfärden gå före skattesänkningar och bidrag till välbeställda.

Annamaria Bauer och Peter Barnard, Vänsterpartiet Gotland

Kopiera länk