Insändare

Avskaffa inte borgerliga begravningsförrättare.

Vid decembersammanträdet 1980 utsåg dåvarande kommunfullmäktige i Gotlands kommun, 3 – 4 officianter för borgerliga begravningar. Beslutet antogs enhälligt.

Några av motivering var bland annat.Officianterna skulle finnas till för de kommuninnevånare som ej tillhörde dåvarande statskyrkan eller annat samfund eller som av andra skäl önskade en begravningsakt utan religiösa inslag.

Att kommunen skulle tillhandahålla denna tjänst utan kostnad för dödsboet var att alla kommuninnevånare oavsett ekonomisk situation skulle ha rätt till en begravningsakt präglad av professionalism samt respekt och lyhördhet för den avlidnes önskan.
Det känns som att man var mänskligare då.

Man var stolt över att ge alla samma möjlighet till ett stämningsfullt avsked av sin livskamrat eller annan anhörig eller en nära vän. När man läser ärendebeskrivning till fullmäktige 17/2 så står det att man kan be vem som att vara begravningsförrättare. Som att det skulle vara ett uppdrag nästan vilket som helst.

Måste säga att då har man ingen aning om vad man pratar om. Jag har goda vänner som sagt ja till att förrätta en begravning. De flesta av dem säger att det var det svåraste som dom gjort. Att dels stå framför en skara sörjande människor och samtidigt hantera sin egen sorg samtidigt som man ska vara den starke och sammanhållande personen är en uppgift som kräver professionalism.

När en nära anhörig dör så är det en mycket stor och dramatisk händelse i livet. En händelse som bara sker engång. Då ska man inte behöva fråga runt bland vänner och anhöriga om hjälp.

En begravning ska vara stämningsfull, ett minne man bär med sig för resten av livet, någonstans ett positivt minne i all sorg.Ett viktigt steg i att bearbeta sorgen och gå vidare i livet. Jag har varit på flera borgerliga begravningar och vet att anhöriga har varit mycket nöjda och tacksam över just den fina stämning som förrättaren skapat.

I ärendebeskrivningen så skriver man också att det riskerar snedvriden konkurrens när regionen är erbjuder gratis begravningsförrättare. Det står att kostnaden är 200 000 per år en ganska lite kostnad för regionen i sammanhanget.

Begravningarna är redan idag kommersiella och kostsamma.Det är många val som ska göras och vägas mot den ekonomi man har.Man ska inte behöva ha dåligt samvete för att man inte hade råd att ge sin livskamrat en fin begravning.

Alla måste få ha möjlighet till att ta ett vackert, stämningsfullt och värdigt avsked av sina närmaste

Peter Barnard
Vänsterpartiet Gotland

 

Kopiera länk