Insändare

Ägardirektiv för tryggt boende.

Det nya ägardirektivet för Gotlandshem diskuteras i Regionstyrelsen. Ska kraven på ekonomisk avkastning skärpas eller inte är frågan. Vänsterpartiet säger nej till skräpningar och vill att kravet på avkastning är rimligt i förhållande till andra mål. Detta synsätt har mött kritik.

Andreas Unger och Jesper Skalberg-Karlsson skriver i sin insändare att det är viktigt att Gotlandshem är ”ett långsiktigt hållbart bolag”.

Vi i vänsterpartiet håller med. Det var därför vi tillsammans med övriga rödgröna partier ville att avsnittet ”Ekonomiska och finansiella mål” i ägardirektivet skulle lyda:

”Bolaget ska förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga målet om 500 lägenheter under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra långsiktigt hållbar ekonomi.”

Vidare ville vi att avsnittet om ekonomiska principer för styrning skulle lyda:

”Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska skötas på ett effektivt och långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt.

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt utifrån ägarens direktiv.

Bolagets allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt och anpassat till lokala förutsättningar.”

Det är ett tydligt uppdrag till styrelsen att ta ansvar för ekonomi och fastigheter. Det förslag som det borgerliga partierna stöder innebär en skärpning av avkastningskravet,  vilket enligt vd för bolaget kan tvinga fram försäljningar av fastigheter. Det motsätter vi oss. För Vänsterpartiet är det viktigt att Gotlandshem äger både äldre och nyare bostäder för att kunna erbjuda bostäder med varierande hyresnivåer.

För oss i vänsterpartiet är det viktigt att man bygger mycket de närmaste åren och att hyreshöjningar hålls låga. Därför motsätter vi oss att ägardirektivet ställer höga krav på avkastning. Det går inte ihop med att bygga så människor har råd att bo.

Thomas Gustafsson
V. Gotland

 

 

Kopiera länk