Insändare

Privatisera inte äldreomsorg på Gotland!

Tyvärr fortsätter det borgerliga styret på Gotland med stöd av SD att privatisera vår gotländska äldreomsorg. Förverkligas planerna kommer det mesta av platserna inom särskilt boende att drivas av en privat organisation.

Vänsterpartiet tycker att det är ett felaktigt beslut. Vi vill att äldreomsorgen ska drivas offentligt under driftsformer där alla skattekronor går tillbaka till våra äldre. I längden är det slöseri med skattepengar att delar av dem går till vinster hos privata företag. Använd skattepengarna till verksamheten och inte till något annat.

I stället för att aktivt arbeta för att kvaliteten inom äldreomsorgen utvecklas och att anställningsvillkoren för personalen förbättras väljer man den enklaste och mest kortsiktiga väg, privatisering. Att ta ansvar för Region Gotlands ekonomi är att tänka långsiktigt och jobba med verksamheten och förbättra den, inte privatisera.

Att arbeta som undersköterska är på många sätt ett givande och viktigt arbete. Det belönas inte tillräckligt idag. Många arbetar deltid fast de inte vill det. Deltid ger lägre inkomster och med dagens pensionssystem en pension det är svårt att leva på. Man blir i praktiken beroende av inkomsten från den person man eventuellt lever med.

Det avtal Kommunal och arbetsgivarna kommit överens om, att heltid ska vara det normala inom yrket, är mycket klokt. Det betyder att de som vill kommer att ha rätt att arbeta heltid. Självklart krävs då att arbetssituationen är så pass väl ordnat så att man orkar jobba heltid.

När borgarna nu privatiserar springer man ifrån sitt eget avtal. Hos privata företag inom äldreomsorgen finns inget motsvarande avtal. Löneutrymme som de anställda avstod i samband med avtalet om heltid som norm riskerar man att få se som förlorat. Utöver att heltid som norm är bra för anställda är det också bra genom att det på sikt stärker yrket som undersköterska. Det i sin tur gör att yrket kommer att öka i anseende och fler än idag söker sig till yrket. Det är något som behövs om vi ska kunna tillsätta dessa tjänster i framtiden med tillräckligt kompetenta medarbetare.

Allt detta springer man ifrån när man privatiserar. Vänsterpartiet föreslår att det i avtalet med leverantören skrivas in att denne ska införa heltid hos sin personal på samma sätt som Region Gotland kommer att göra. Om vi inte kan hindra privatiseringsplanerna.

Jörgen Benzler (V)
Socialnämnden

 

 

Kopiera länk