Insändare

Välkommet tillskott, använd pengarna

Äntligen satsar regeringen mer pengar på välfärden. Det är mycket välkommet, men mer behövs de närmaste åren för att möta människors behov. Pengarna är både en satsning på vård, skola, omsorg och ett sett att stimulera ekonomin när konjunkturen förväntas vika ner. För att nå dessa syften behöver pengarna användas.

De är en utmärkt möjlighet att rätta till några av de största dumheterna i nämndernas besparingsbeslut och göra några strategiska nysatsningar.

Vi vill att man tar landsbygdspolitiken på allvar och avstår besparingen på Folkhögskolorna. Att unga från hela landet flyttar till Fårösund och Hemse för att studera ger också platserna energi och framtidstro. Att SFI kan erbjudas också där, gör orterna mer attraktiva för nyinflyttade, allt bör inte vara i Visby. Folkhögskolan i Fårösund är en central del i de satsningar som gjordes vid försvarsnedläggningen, den behöver utvecklas inte monteras ner. Utbildningen Livskraft i Hemse är ett växthus för människor som behöver nya möjligheter när livet varit hårdhänt. Ovärderligt inte bara för dem som berörs.

Vi vill inte spara i förskolan, förändringsarbete bör hellre inriktas på de yngre barnens vardag och minska antalet barn i barngrupperna för dem.

Vi vill också att man satsar mer på några förebyggande insatser. Här kan ganska små belopp göra stor skillnad. Vi vill se mer pengar till arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, elevhälsan och för unga som inte har arbete.

Det finns också behov att öka resurserna för sjukvård, stöd till barn och stöd till personer med funktionshinder, så att ekonomi och verksamhet kan komma i bättre balans utan besparingar. Regeringen föreslår 5 miljarder till Sveriges regioner och kommuner, varav 29 hamnar på Gotland. Vi hoppas att regeringen möter upp Vänsterpartiets krav på 10 miljarder i år, och fortsatt ökning för nästa år. Då ges möjlighet att inte bara trygga utan också utveckla välfärden. Vi måste låta välfärden gå före skattesänkningar och bidrag till välbeställda.

Peter Barnard
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Kopiera länk