Insändare

Att ta politiskt ansvar

Att ta ansvar gör man alltid i förhållande till ett åtagande.

Region Gotlands medborgare röstade på olika parter i tron att det är det partiet som är bäst på att ta ansvar för klimat, skola, vård, omsorg och all annan regional verksamhet.

Partierna har olika syn på hur man bäst förvaltar det förtroendet.

Några menar att vi måste spara så att vi har pengar till kommande utgifter.

Vänsterpartiet säger att vi måste ge människor stöd så att de får ett bra liv och på lite sikt även bidra utifrån förmåga, då kommer inte kostnaderna att öka.

Att styra är enligt min mening att ta ansvar för alla medborgare även för de som inte själva har egen drivkraften att hitta rätt i livet.

Jag vill göra en jämförelse, tänker på Livskraft i Hemse o Ella i Fårösund och Vuxenutbildningen.

Men tänker börja med några jämförelser.
För 11 år sedan fick jag en hjärtinfarkt, tack vare dagens medicinkunskap kom jag tillbaka och har kunnat arbeta vidare.

Precis samma sak var det för dig Andreas Unger du berättade så bra i en tidningsartikel om hjälpen du fick av KBT när du drabbades av sjukdom. KBT har inte funnits så länge innan så smålog man åt sådan behandling.

Hade detta hänt oss för 50 – 60 år sedan hade nog varken du eller jag kommit tillbaka till arbetslivet.

Så tack vare att samhället har tagit vara på forskningens framsteg kan både du jag fortsätta arbeta och bidra.

Tillbaka till Livskraft och Ella och Vuxenutbildning

Det är verksamheter som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kunskap som växt fram genom att vi tagit vara på det som vi sett och lärt oss genom tiden.

Vi vet att det arbetssätt som de tre verksamheterna jobbar utifrån är fruktbart. Ska man hjälpa en person till eller tillbaka till ett bra och självständigt liv måste man börja på den nivån hen är.

Alla har rätt till ett bra liv och när människors upplever välbefinnande är det också bra för ekonomi det går alltid hand i hand.

Att använda den kunskap vi forskat fram kring att rehabilitera människor, till eller tillbaka till ett självständigt liv där hen kan bidra utifrån sin förmåga det är att ta ansvar.

Ju tidigare vi politiker tar detta ansvar ju lättare, billigare och effektivare blir rehabiliteringsinsatsen.

Peter Barnard V. Gotland

 

Kopiera länk