Insändare

Unger (M) och Samuelsson (C) vill undvika ansvaret för besparingarna på Folkhögskolan.

I en insändare skriver Unger och Samuelsson att nedläggning av Ella music är rektors förslag och att det också är rektors ansvar och inte nämndens. Samtidigt argumenterar de för varför det ändå är klokt att lägga ned just Ella music och hänvisar till för få sökande.
Till att börja med är det nämndens ansvar att besluta om vilka långa kurser Gotlands folkhögskola ska erbjuda. En gång om året gör nämnden det. Så har också gjorts denna höst och i det beslutet finns alla kurser som nu hotas av nedläggning med. Om folkhögskolan ska sluta erbjuda en s.k. lång kurs är det nämnden som måste besluta om nedläggning. Framför allt är det nämndens ansvar att värdera konsekvenser av beslut innan de fattas. Har nämnden analyserat hur besparingen på folkhögskolan påverkar bidragen från folkbildningsrådet eftersom det påverkas av antalet elevveckor som levereras? Har nämnden analyserat hur folkhögskolans kostnader per deltagare påverkas av nedläggningarna? Färre elever i lokaler och elevhem bör ge ökade kostnader per elev. Har nämnden analyserat hur besparingarna påverkar antalet deltagare som skriver sig på Gotland och därmed bidrar till ökade statliga bidrag till Gotland? Jag vet att oppositionen inte fick ta del av några såna underlag och att de inte gavs tillräckligt med tid för egna diskussioner och analys.
För Ella musics del ska man veta att nämnden för något år sedan utökade med ytterligare inriktningar – att man nu hänvisar till för få deltagare per inriktning som ett skäl för nedläggning av hela utbildningen är provocerande. Att på så kort tid kunna göra nya inriktningar kända i Sverige är inte möjligt. Ella musics renommé har byggts upp under 15 års tid, att lägga ned för att en man vågat utveckla är ingen bra signal.
Unger och Samuelsson hänvisar också till VuxKomp, som vid nedläggning skulle orsaka ökade kostnader för socialnämnden, för försörjningsstöd. Det som exempel på besparingar de inte tycker vore bra att genomföra. Detta samtidigt som nedläggning av Livskraft, en utbildning som får människor tillbaka till självkänsla, studier eller arbete lämnas helt okommenterad. VuxKomp stöttar de som söker försörjningsstöd för första gången – Livskraft kan stötta de som behövt försörjningsstöd under lång tid. De kompletterar varandra. Varför är det ena värt att bevara men inte det andra?

Det är dags att ta ansvar för era beslut!
Saga Carlgren V
Fd ordförande GVN

 

Kopiera länk