Insändare

Bara fegisar skyller ifrån sig!

Per Edman (V), Fd ordförande GVN

FOLKHÖGSKOLA I en insändare den 11 december antyder den Moderata ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Unger och nämndens vice ordförande centerpartisten Joakim Samuelsson att de inte har något ansvar för vilka konsekvenser deras besparing på Gotlands folkhögskola har.  I praktiken skjuter man över ansvaret på skolans tjänstemän.

En politisk nämnd har alltid ansvaret för konsekvenserna av de beslut man fattar. Det är fullt möjligt för er att avstå från en besparing på folkhögskolan när ni ser vad det i praktiken innebär. Om Ella försvinner, och därmed en viktig del av det gotländska kulturlivet, är ansvaret helt och fullt ert. Tar ni inte det utan skyller på andra är ni bara fega.

Kopiera länk