Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Nedskärningar kräver ärlighet och ansvar

Inget mer Ella Music i Fårösund, ingen mer Livskraft på Hemse och minskad SFI är bara några exempel i en lång rad nedskärningar som förmodas bli verklighet nästa år inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde.

Dessa ”effektiviseringar” är varken ärliga eller ansvarsfulla –  de drabbar mångfald och inkludering.

Att vi i Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ inte är överens med det nuvarande politiska styret om att det skulle vara vettigt eller ens möjligt att genomföra dessa besparingar, är knappast förvånande.

GVN är en nämnd med många olika verksamheter – som alla på ett eller annat sätt är nödvändiga för en mänskligt hållbar och mer jämställd framtid här på ön.

God tillgång till ett brett utbud av bra utbildningar för både unga och vuxna är ett måste för att möta nuvarande och framtida utmaningar på den gotländska arbetsmarknaden. Att spara på utbildningar, som den Sverigeunika musikutbildningen Ella är att redan från början gå in med ett större minus. Vad är det ekonomiskt hållbara i det?

Klart är att vi ser olika på ”en ekonomi i balans” kontra hållbar verksamhet. Kanske är det även så att vi inte definierar politiskt ansvarstagande på samma sätt.

Ytterligare något som förvånar är hur GVN:s ledning, utan någon som helst presentation av det beslutsunderlag som delas ut i ny version vid sittande möte, röstar igenom en minskning av gymnasiets budget på 3,2 miljoner kronor.  Mycket finns att säga kring både detta och den övriga processen kring budgeten.  Men nu är vi där vi är.

Till syvende och sist handlar det om ytterligare en besparing som allra hårdast drabbar framtiden och Gotlands unga.
Det är nog nu !!!!

Kopiera länk