Insändare

Hotas den gotländska demokratin av Centerpartiet?

För att få genomarbetade och kloka beslut är vi massor av fritidspolitiker som lägger ner många timmar på inläsning och diskussioner med våra partikamrater och vänner inom de politiska blocken. Bara ett fåtal gotlänningar är hel- eller deltidspolitiker. Nu har vi ett nytt styre, som säger sig representera ett bättre ledarskap. Vad händer då? I tekniska nämnden har vi en ordförande som representerar Centerpartiet och enligt min uppfattning, lite godtyckligt bestämmer hur våra sammanträden ska arvoderas. Ett sammanträdes kallelse säger att det ska pågå hela dagen. De som arbetar tar då ledigt hela dagen. I efterhand blir det bara ersättning för sex timmar eftersom mötet slutade tidigare. För de allra flesta fungerar det inte att gå tillbaka till jobbet de sista timmarna och resultatet blir att ledamöterna får betala för att vara med på dessa sammanträden. Ibland är studiebesök inplanerade på eftermiddagen vilket är oerhört viktigt för att lära känna verksamheter vi ansvarar för. Inget arvode utbetalas. Hur ska den demokratiska processen kunna fungera under dessa förutsättningar? Till saken hör att nämnda ordförande jobbar heltid i sitt civila arbete och samtidigt uppbär arvode, motsvarande sextio procent av regionstyrelsens ordförandes arvode. Är detta det nya ledarskapet, eller bara okunnighet?

Per Edman (V)
Ledamot i tekniska nämnden
Region Gotland

 

Kopiera länk