Insändare

Elförsörjningen är oacceptabel.

Det är oacceptabelt hur Gotlands elförsörjning hanteras av staten. Det är inte på något vis rimligt med alla dessa elavbrott. Elförsörjningen ska vara lika säker på Gotland som för övriga delar av Sverige. Vi är en del av Sverige.

Att situationen är som den är beror på att staten inte gjort nödvändiga investeringar i Gotlands elsystem. Staten anser att de inte har något ansvar för Gotlands elförsörjning. De risker vårt dåligt fungerande elnät för med sig är inte bara den olägenhet vi som vistas på Gotland upplever utan också en risk och en kostnad för flera företag. Kan man inte lita på elnätet är risken stor att man som företag inte gör nödvändiga investeringar i sin verksamhet här på Gotland. I sin förlängning kan det innebära förlorade jobb, minskande skatteintäkter och en försämrad välfärd.

Ett stort ansvar faller på den socialdemokratiska-miljöpartistiska regeringen. Det är genom deras brist på initiativ och vilja som den nuvarande situation får fortsätta. Vänsterpartiet Gotland kräver snabba beslut från regeringen om att Gotland blir en del av det nationella elsystemet, att elavbrotten inte är fler på Gotland än i övriga delar av Sverige och att det monteras en ny och modern kabel för överföring av el i båda riktningarna mellan det svenska fastlandet och dess största ö, Gotland.

Centerpartiet är en del av regeringen parlamentariska underlag i riksdagen. Centerpartiet säger sig värna landsbygden. Använd det inflytande ni har i riksdagen till att snarast säkra upp vårt elnät.

Jörgen Benzler
Vänsterpartiet Gotland

 

Kopiera länk