Insändare

Därför säger vi nej till SMA Mineral

Vi vill se ett Klintehamn för alla åldrar där både boende och besökare trivs och kan njuta av närheten till havet och naturen och där samhället kan utvecklas.

Det breda arbetet med Vision Klintehamn 2030, som tagits fram tillsammans med klinteborna, pekar ut en positiv och hållbar utveckling för samhället och dess omnejd som vi vill bejaka. Storskalig kalkbrytning i Klintehamn riskerar att göra den utvecklingen omöjlig.

Kalkindustrin är en av de stora utsläpparna av koldioxid och vårt samhälles beroende av kalk måste minskas. Ett nytt storskaligt brott innebär en ny stor utsläppskälla.

Den tunga trafiken på de smala vägarna kring Bönders backe gör det olämpligt med storskalig kalkindustri på platsen.

Därför kommer vi i regionstyrelsen att yrka på att Region Gotland rekommenderar mark- och miljödomstolen att avslå SMA Minerals ansökan. Vi hoppas att fler partier tar ställning för en positiv framtid för Klintehamn.
Saga Carlgren Vänsterpartiet

Kopiera länk