Insändare

Budgeten styr inte människors behov

Svar till Eva Bofride 19 05 28 där hon i sin ledare kraftigt kritiserar vårt rödgröna budgetförslag.

När pengarna inte räcker så finns det tre saker att göra, effektivisera, minska kostnaden eller öka inkomsten.

Eva skriver att det saknas en långsiktig analys från oss rödgröna, jag skulle säga att det är precis tvärtom, genom att se till att vi har en bra välfärd så mår Gotlands invånare bättre och vi får mindre kostnader på lång sikt. Idag ser vi att sjukvårdens kostnader ökar delvis på grund av att fler och fler lider av psykisk ohälsa. Minskar vi på vårdens möjligheter att hjälpa dessa personer så kommer kostnaderna för socialtjänsten att öka.

Att analysera hur en verksamhet fungerar är helt riktigt. Målsättningen måste dock vara att göra verksamheten bättre och effektivare.

Vårdkedja var ett populärt begrepp för ett antal år sedan, den hade en bra tanke. Är den första länken stark så håller också de andra länkarna. Grunden i vårt rödgröna budgetförslag är att regionens verksamheter ska erbjuda Gotlands invånare en trygg tillvaro vilket sker genom att verksamheterna arbetar mer förebyggande än idag för att göra den första länken i vårdkedjan ännu starkare.

Eva skriver också att mer pengar inte är lösningen. Det beror ju helt på vilken analys man gör och vilken lösning man anser ska genomföras.

Alliansens lösning på Sveriges ekonomi säger dock en helt annan sak. Där menar man att om vi ger de rika mera pengar genom skattesänkningar och möjligheter till avdrag så kommer samhället att fungera bättre. Vi ser idag att så inte är fallet, många år med jobbskatteavdrag har inte gjort att välfärden fungerar så bra som vi önskar.

Eva skriver också att verksamheterna måste anpassa sig efter sin budget. Jag tycker att det ska vara tvärtom, budgeten ska anpassas efter den medicinska och tekniska utvecklingen i samhället. Så att alla kan få ta del av de senaste behandlingsmetoderna i sjukvården även om de är dyra.

På Region Gotlands förnyelsedag den 6 mars gick flera pris gick till verksamheter som själva fått se över sitt sätt att arbeta och lyckats effektivisera. Vi måste fortsätta med den arbetsmetoden. Ge personalen rätt verktyg och tid att se över sitt arbete så blir verksamheterna bättre och på sikt får vi ett bättre och tryggare Gotland.

Stora besparingar är inte långsiktigt hållbart!

Peter Barnard Vänsterpartiet.

Kopiera länk