Insändare

Att spara i ladorna?

Jag blir så oerhört provocerad av det bildspråk som den styrande Alliansen och särskilt Centerpartiet, använder. Som om den dagliga verksamheten ute i förskolor, skolor och äldreboenden skulle må bättre av att pengar läggs på hög, likt höbalar eller vetekorn. En hållbar ekonomi i ett generationsperspektiv säger regionens styrdokument och omsorgen om kommande generationer handlar om att lämna efter oss en så liten social skuld som möjligt. Att den psykiska ohälsan minskas, att välfärdssjukdomarnas kostnad minskas, att ojämlikheten i levnadsvillkor minskas. Det arvet skulle ge minskade kostnader på alla plan. I det perspektivet blir Alliansens och SD:s budgetförslag helt kontraproduktivt. Vill vi få människor att flytta till vår fantastiska ö måste barnomsorg, skola och omsorgen om de svagaste vara i fokus. Vill vi välfärd och ett uthålligt samhälle måste resurser finnas. Då måste regionens ekonomer tänka längre än de närmaste fem åren. Då måste det tänkas hållbart i ett generationsperspektiv.

Per Edman
Vänsterpartiet

Kopiera länk