Insändare

Välj klimatet i EU-valet!

Victoria Öjefors Quinn, kandidat till EU-parlamentet, Vänsterpartiet Gotland

Klimatförändringarna är vårt samhälles mest akuta hot. Gör vi inte tillräckligt kommer vi att få uppleva fler översvämningar och torka. I varma områden på jorden och vid många kuster kommer det bli omöjligt att leva. Många miljoner människor kommer att behöva fly sina hem. Kortare och varmare vintrar. Hetare somrar och ökad risk för bränder. Även på nära håll har vi de senaste åren sett klimatförändringen smyga sig på.

Så här behöver det inte fortsätta. Vi i Vänsterpartiet menar att det går att förhindra en klimatkatastrof. Den enskilt viktigaste anledningen till klimatförändringarna är de utsläpp av koldioxid som orsakas av oss människor. Utsläppen kommer från våra transporter och vår industri, helt enkelt från vårt sätt att leva. Vi måste vända den här trenden. Annars kommer inte temperaturökningen sluta vid max 1,5 grader. Det skulle innebära att Parisavtalet inte uppfylls. Rent konkret skulle det äventyra framtiden för oss människor. För djur, natur och hela vår planet.

Att lyckas stoppa klimatförändringen förutsätter många andra förändringar. Viktiga sådana beslutas inom EU. Det gör att EU-parlamentet behöver fyllas med politiker som tar klimatfrågan på allvar. Naturskyddsföreningen har satt betyg på de nuvarande ledamöternas miljöinsats. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk får högsta betyg. Hon och Vänsterpartiet har lyft miljörelaterade frågor ett 80 tal gånger i debatter. Sämst betyg får SD, M och KD.

Vänsterpartiet menar att ett jämlikt samhälle är en förutsättning för att lyckas med klimatmålen. Det är de rikaste, genom sin makt och sitt sätt att leva, som orsakar störst klimatutsläpp. Genom en rättvis klimatpolitik ser vi till att just de, som bär det största ansvaret för utsläppen, får betala konsekvenserna allra mest.

 

Kopiera länk